พัฒนาการ | กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

พัฒนะพัฒนาการพาณิชย์

ตัดใหม่ตัดเก่าพิศวาสหวาม

ถนนสนนยนตรกรรมชักนำนาม

ให้ต้องตามเร่งรัดพัฒนา

เมืองขยายมีนประเวศแขวงเขตขอบ

เป็นโซนสอบถามสถลถนนผ่า

ที่เป็นทุ่งบึงผ่านกาลเวลา

สิบพ่อค้าพระยาเลี้ยงยากเลี่ยงนัก

นัคเรศนัคราคราพลิกฟื้น

เพียงข้ามคืนโดยขณะหนึ่งตระหนัก

ผุดนิเวศน์ทาวน์โฮมโถมทะลัก

อึกทึกคึกคักวิลเลจล้อม

บ้านจัดสรรมิได้คัดคนจัดสรร

ไม่มีอัฐกัดฟันกินแกงอ่อม

ต่อเมื่อดาวน์ด้วยเผอิญมีเงินออม

ลืมกระท่อมซอมซ่อลอออินทร์

คันทรี่โร้ดงดงามคัมพาน่า

ไฟประปาลมเอยเชยชื่นกลิ่น

ประจำยามแตรใหญ่ไม่ได้ยิน

เพ่งกสิณดูกษัยไทยธรรม

กษิระธาราธำรงเศรษฐ

ภูวนารถพันเนตรพิลาปร่ำ

ฮัวน่ำฉ่ายตราพิราบซึมซาบฮัม

คลุกน้ำยำโฮมย้อยอร่อยดี

พัฒนะพัฒนาภาณุมาศ

แสงตะวันส่องสาดธาตุทั้งสี่

ในคำถามมีคำทายต้นปลายปี

ทางสายนี้เรียกว่าพัฒนาการ! •