บำรุงเมือง : กวีกระวาด | ไพบูลย์ วงษ์เทศ

ภาพประกอบ : ถนนบำรุงเมือง ช่วงผ่านเสาชิงช้า / Preecha.MJ https://th.wikipedia.org

บํารุบำรุงมุงเมืองเซ่นเครื่องเซ่น

ผู้โลดเต้นเอาธุระอาจถล่ม

เมืองอมรอมราดมยาดม

อ้างคารมคมขำสัมมนา

อนุศิษย์อธิการทำงานหนัก

งานเบาๆ เสลาสลักมิพักหา

โอ่เภสัชดองเย้าเป็นเหล้ายา

เหลาเหย่ว่าจีนเตี๊ยะไม่เจี๊ยะเท้า

ทะลุดินทะลุฟ้าฝนพายุ

ดีเปรสชั่นหย่อมอุตุอุระกระเส่า

ขยันขันอาจไม่แข็งอ่อนแรงเร้า

ภูมิลำเนาทรงภูมิภาคภูมิพ้น

พยายามพราหมณีเป็นศรีศิลป

ปล้นแผ่นดินระรี้ระริกขยิกย่น

คนกับคนทำนานาประสาคน

สาธุชนยิ้มขันสวรรยา

มั่วนิ่มนิ่มเขาว่า ซิม เป็นคำเทศ

ซิ้ม คำไทยปลายเหตุแห่งหยำฉ่า

ความชาชินเพาะชำชงน้ำชา

น้ำของตาน้ำตาไหลคุณยายเยิร

อันเสโทสาโทโกลาหล

เหนื่อยและจนเซ่อเซอะเลอะและเปิ่น

ประณีตบรรจงเกินไปอาจไม่เกิน

ต่อล่วงล้ำก้ำเขินว่าเกินไป

วัดครึ่งหนึ่งกรรมการหารอีกครึ่ง

ไม่ควรบึ้งตึงทักท้วงขวักไขว่

ไก่ก็แพงพริกผักน่าหนักใจ

บำรุบำรุงอย่างไหนหนอใจเมือง! •