บางขุนพรหม

บางขุนพรหมพรหมมีทั้งสี่หน้า

ขุนบรมพรหมาตาขุ่นๆ

โกรธใครหนอขุนพรหมระดมทุน

ระดับดุลยภาคเพลินแหล่งเงินตรา

เป็นที่ตั้งแบงก์ชาติธนาชาติ

ปริวาสปริวรรตจัดมูลค่า

กระแสดุลหมุนเวียนเปลี่ยนไปมา

ขึ้นลงดั่งคงคาน้ำขึ้นลง

พันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้

ทุนเสรีสังคมสมประสงค์

อิงทองคำอ้างดอลลาร์อิงฟ้างง

เทียบตรงๆ หน่วยลงทุนสกุลไทย

เงินก็มีสกุลรุนชาติพิลาศ

ค่าเงินบาทบาทาบาจาใส่

ตะกร้าเงินทองคำแท่งฟักแตงไทย

กษาปณ์ไซร้ระทายถาดกระจาดทอง

สนุกดีอนุกรมสดมภ์หลัก

มิทันพักหอบเหนื่อยอาจเมื่อยน่อง

ทั้งตราสารพันธบัตรผลัดกันจอง

ค่อยๆ ผ่องถ่ายค่าตะกร้าเฮิน

ซึ่งปากใต้เพรียกดอยโง้มเป็นดอยโฮ้ม

ข้างญาติโยมขำนิดๆ ติดจะเปิ่น

โทมัส เฮิร์น แสนศักดิ์ น้ำหนักเกิน

จรัสเจริญเพิ่มพูนจรูญพร

จึงมาถึงบางขุนพรหมประนมไหว้

เอาฤกษ์ชัยหลวงพ่อโตพุทโธก่อน

ปริวรรตธนสารด้วยกานท์กลอน

เทียงเงินดอลล์แล้วอุดอู้ไม่รู้จินๆ!

 

กวีกระวาด | ไพบูลย์ วงษ์เทศ