พญาไท / ไพบูลย์ วงษ์เทศ : กวีกระวาด

ภาพประกอบ : สำนักงานเขตพญาไท / ที่มา : ILikelargeFries https://commons.wikimedia.org

กวีกระวาด

ไพบูลย์ วงษ์เทศ

 

พญาไท

 

ทะลุทะลวงล่อท่อทะลัก

อกกระอักเอ่ยอ้างนกนางแอ่น

อนุศาสน์อนุสัยนอกใจแฟน

นั้นมะแขว่นนี้มะขวิดคิดทำไม

อุบากองเป็นยามทำหน้าที่

หน้าที่มีดูว่าหล่อพอใช้ได้

เชวงฉวีเหาะเหินมัวเขินใคร

เย้ยไยไพก็แค่เขลาเยาวภา

ยุวเรศยุวดีงามที่หนึ่ง

ที่ส่องซึ้งตรึงใจให้หวนหา

รักที่ทรัพย์หรือลักทรัพย์อัปรา

ควรต้องฝ่าหนามไหน่ไม่ต้องกลัว

ถ้าถึงฆาตย่อมถึงคราวแค่เหลาไผ่

เกาเหลาเกาลัดใดใกล้เกลือกกลั้ว

อยู่ในโลกขลาดเขลาด้วยเมามัว

ดูท่ามั่วลูกไม้ทอดไมตรี

มะตะบะโรตีพอมีแบ่ง

หนังกลางแปลงผิวหนังเนื้อยังหนี

พอได้หน้าได้ตาไร้ราคี

ได้ดิบดีควรแค่ปลื้มอย่าลืมตน

มีเวรานุเวรุเวรความเป็นอยู่

พึงไหว้ครูกตัญญุตาสถาผล

อนึ่ง โรคโชคชะตาเป็นสากล

แค่ถูกก่นด่าเล่นจะเป็นไร

ปรนนิบัติพัดวีรู้สะเดาะ

ด้วยมีเคราะห์จึงได้เห็นเป็นนิสสัย

สิ้นแผ่นดินสิ้นรสหมดอาลัย

พญาไทพยาธิว่าพระยาทำ! •