เพชรบุรีตัดใหม่ / กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

ภาพประกอบ : ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงหน้าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ที่มา https://web.archive.org/web/20161013005419/http://www.panoramio.com/photo/16479429

กวีกระวาด

ไพบูลย์ วงษ์เทศ

 

เพชรบุรีตัดใหม่

 

เพชรบุรีตานีสวรรคโลก

ยังชุ่มโชกเมืองอมรนครสวรรค์

พิษณุโลกระนอง 2 ฉลองยัน

จรจรัลถนนศรีอยุธยา

ซึ่งไพร่ฟ้าหน้าใสไม่มีดอก

พระรามบอกทศกัณฐ์ควรสรรหา

นิลนนท์นิลพัทไม่พัฒนา

พรหมสี่หน้าท่านก็ว่ามหาพรหม

พระราม 4 พระราม 3 ต่างถามแปลก

จากบ้านแขกถีบถองไปคลองถม

มีถมไปขายสินค้าหม่องยาดม

ในที่ร่มในที่แจ้งล้วนแฝงนาม

สำแดงยุคบอกสมัยไฉไลเฉิด

มีบ้างเทิดสามัญชนคนสยาม

เช่นประดิษฐ์มนูธรรมสำคัญความ

ญาติพระรามหัวร่อร่วนสมควรค้อม

เป็นอาหารผักหญ้าสีดาสรง

เจ้าจำเพาะเจาะจงขอรับกระหม่อม

เป็นถนนสถลมารคไม่ปากมอม

เป็นแหล่งหลอมอาชีวะปรนัย

เพชรบุรีตัดใหม่ใครก็รู้

จี.ไอ.มาตาดูแลเห็นได้

สิ้นไอ้กันชีวินแทบสิ้นใจ

หลวงตัดใหม่ด้วยปัจจยาการ

เนื่องถนนรนแคมแนมสนน

ผลิตผลทุนนิยมประสมประสาน

อาบอบนาบนวดจริตจิตสราญ

สถิตสถานบอกสมัย เย่ห์! ไทยแลนด์!! •