ผ่านฟ้าลีลาศ / กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

ภาพประกอบ : สะพานผ่านฟ้า /CKasa /commons.wikimedia.org

กวีกระวาด

ไพบูลย์ วงษ์เทศ

 

ผ่านฟ้าลีลาศ

 

เต้นระบำรำฟ้อนคลึงฟอนเฟ้น

ลีลาลีลาศเน้นเป็นหน้าๆ

เจิมหน้าผากแห้งผากออกหากพา

เผลอผ่านลมห่มฟ้าคลุมหน้าดิน

ดินสอพองดินสอพลอดินสอสี

เฉิดฉวีอ้างกั้งกุ้งกังฉิน

กินสุราก็ต้องพาไปสุริน

บรรจงชงเอร็ดลิ้นอสุรกาย

ปอบผีฟ้ามาแต่ไหนยังไม่รู้

เพียงจู่ๆ นึกแคลงใจแหนงหน่าย

ทรายกะตังค์โอดว่าซังกะตายวาย

สุดเสียดายมายเดียร์ว่าเสียดี

บ้างดีดดิ้นดึงดันโดยสันดาป

กิริยาทาทาบงาบวิถี

ถกถลุงลุงพงลงพุงพี

ตบแมงหวี่ด้วยระแวงว่าแมงวัน

บัวไม่ช้ำน้ำไหนก็ไม่ขุ่น

ค่าของคนผลของบุญเป็นขั้นๆ

ฆ่าก็ตายไม่ฆ่าว่าพอกัน

พอคันๆ คนคิดทฤษฎี

มั่วเรื่อยๆ มาเรียงๆ บินเฉียงหมู่

พริกปลาทูอร่อยรสกระถดหนี

ผ่านศึกนั้นวานผีฟ้าวากย์วาที

ผ่านฟ้าลีลาลาศผาดยังงง

บอกไม่ถูกพูดไม่ออกนั่งกลอกหน้า

ผ่านเวลาเคลื่อนคล้อยเลื่อนลอยหลง

เทพยดาฟ้าโปรดโขมดลง

ต้องลดธงค่อนเสาเสลาเสลา! •