นัยจอ / กวีกระวาด : โชคชัย บัณฑิต’

กวีกระวาด

โชคชัย บัณฑิต’

 

นัยจอ

 

ยังซื่อสัตย์ไม่เสื่อมโลกเหลื่อมซ้อน

เผยตะกอนซ่อนกลบสงบนิ่ง

ถูกเขย่าคราวใดก็ไหวติง

เผยทุกสิ่งยิ่งโพสต์ยิ่งพล่านพลิก

 

โลกเสมือนเลื่อนไหลว่องไวแท้

เผลอก็แผ่แท้ธาตุเที่ยวกัดจิก

เผยซอกใจไหลหลั่งระหว่างคลิก

เกินตุกติกพลิกผันเต็มบรรทัด

 

ส่องที่จอส่อใจที่ไหลล้น

ความเข้มข้นแค้นเคียดและข้องขัด

ซุกตะกอนซ่อนกลใสจนชัด

ยังซื่อสัตย์ไม่เสื่อมโลกเหลื่อมซ้อน •