อาเศียรวาท

 

อาเศียรวาท

 

พระเอยพระคู่ฟ้าวชิราลงกรณ

ใต้ร่มฉัตรอดิศรศรีจักรีสยาม

เคียงคู่ฟ้าคู่บารมีคู่ศรีงาม

เกริกพระนามทั่วหล้าองค์ราชินี

ยิ่งพระราชกรณียกิจวิจิตรฉาย

คู่พระวรกายจำรัสเรืองรัศมี

บำบัดทุกข์บำรุงชาติราชพิธี

ประชาชีอยู่เย็นเป็นสุขใจ

อ่าองค์พระสุทิดาราชินีศรีสยาม

ดิถีงามมงคลดลสมัย

ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญพระทัย

เคียงคู่ฟ้าพระทรงชัยไปนิรันดร์

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) •