ฆาตกรรม / กวีกระวาด : จิตฯ คัมภีรภาพ

กวีกระวาด

จิตฯ คัมภีรภาพ

 

ฆาตกรรม

 

แค่ความเชื่อและศรัทธาที่แตกต่าง

เชื่อว่าสิ่งที่ตนเองเชื่อนั้นสมบูรณ์ที่สุด

และรู้สึกหยันหยามหมิ่นแคลนความเชื่อที่แตกต่าง

หัวเราะเยาะ ยิ้มแสยะมุมปากในบางมุม

ทำหน้าซื่อชื่นชมต่อหน้าในบางมุม

แสร้งสร้างสัมพันธภาพ

ภายในใจหยาบ หาช่องทางเอาเปรียบ

มีโอกาส วางแผนอำพราง

ชักมีดออกจากฝักเสียบแทง

เหนี่ยวไกปืนรัวปังๆ

ลมหายใจหยุดนิ่ง

จิตวิญญาณล่องลอย

แบบไม่รู้ตัว…