เป็นแบบเราสิ / กวีกระวาด : หฤทัย หฤทัย

หฤทัย หฤทัย

 

เป็นแบบเราสิ

 

ปรบมือให้หน่อยสิ
เราเป็นนักประชาธิปไตย
โห่ร้องอวดโอ่ให้หน่อยสิ
พวกเราหัวก้าวหน้า
ยกย่องชื่นชมเราสิ
เรากดทับสาดเทคนอื่นเพื่อชาติ
เป็นแบบเรากันบ้างสิ
เอาความเกลียดชังฟาดฟัน
ต่อสู้เพื่อยุติธรรมค้ำโลกเหมือนเราสิ
สันติวิธีเป็นอาวุธแหลมคม
สรรเสริญเราบ้างสิ
ประชาชนผู้รักความเท่าเทียม