รูปที่ไร้ใจครอง / ละไมมาด คำฉวี / พม่าปูชนีย

รูปที่ไร้ใจครอง

ละไมมาด คำฉวี

 

พม่าปูชนีย

 

ไม่ยอมให้ใครทำร้ายประเทศ

ไม่มีวันยอมให้ใครทำร้ายประเทศ

ไม่ยอม – ให้ใคร – ทำร้ายประเทศศศศศ!!!

 

ไม่ยอมให้ใครทำร้ายประเทศ

เอ้า, ไม่ยอมให้ใครทำร้ายประเทศ

ไม่ยอม – ให้ใคร – ทำร้ายประเทศศศศศ!!!

 

ถามว่า ใครทำร้ายประเทศ

ตอบซิ ใครทำร้ายประเทศ

ตอบอีกทีสิว่า ใครทำร้ายประเทศศศศศ!!!

 

ฮาฮาฮา – อีกแล้ว

 

นกอยู่กับฟ้า

ปลาอยู่กับน้ำ

หนอนอยู่กับอาจม

 

เหมาะสม – อีกแล้ว

 

นกไม่ลอยกับฟ้า

ปลาไม่จมกับน้ำ

หนอนคลุกมูตรคูถ

 

หมักหมม – อีกแล้ว

 

คำประกาศล้นลอย

คำประกาศถอยจม

ผู้ประกาศหมักหมม

 

ปูทางโสมม – อีกแล้ว