กวีกระวาด : บุปผา / อุทัยวรรณ พลประสิทธิ์

 

อุทัยวรรณ พลประสิทธิ์

 

บุปผา

บุผาเอย เบ่งบานละลานตา

หลากสีนานา หอมระรื่นชุ่มชื่นใจ

บุปผาเอย ยืนต้นแห่งหนใด

ประชาไทย ร่วมยินดีปรีดิ์เปรม

นั่นคือ เยาวชนคนหนุ่มสาว

ผู้มีดาวพร่างเพราในดวงตา

ดวงใจเธอนั้นมีประกายไฟ

ประกาศก้องรับใช้ชาติ-ประชา

 

อ้า! เยาวชนคนหนุ่มสาว เร่งก้าวรุดหน้าเถิดพวกเรา

อ้า! เยาวชนคนหนุ่มสาว เร่งก้าวรับใช้ชาติ-ประชา