กวีกระวาด : กำลังใจ / นิ่มนวล หาญทนงค์

นิ่มนวล หาญทนงค์

 

กำลังใจ

 

โลกยังมีฟ้าสวยด้วยแสงสี

หากคิดดีสดใสใจสุขสันต์

แม้นมีมุมมองลบจบครบครัน

ปิดประตูใจนั้นพลันมืดมน

 

เปิดประตูปัญญาพาสว่าง

เพื่อนำทางชีวิตสัมฤทธิผล

ไปถึงฝันหมั่นสู้เชิดชูตน

รางวัลล้นด้วยสมองและสองมือ

 

อย่าโทษดินฟ้าชะตาลิขิต

หากพลั้งผิดพลาดไปไม่ยึดถือ

ล้มแล้วต้องลุกได้ให้คนลือ

หาหนทางสร้างชื่อคือคนจริง

 

ถ้าท้อแท้ท้อถอยคอยความหวัง

ทุกข์ประดังเลือนดับสรรพสิ่ง

ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะติง

อย่าหยุดนิ่งสร้างสรรค์ดวงปัญญา

 

อย่าโทษโลกร้อนระอุปะทุ “โควิด”

พ่นไฟพิษประลัยกัลป์วันเข่นฆ่า

ร่วงเป็นใบไม้ร่วงปวงประชา

ทุกปัญหามีทางออกทุกซอกมุม

 

ประสานมือกันไว้ให้ “โลกรอด”

ประสานใจ “คนปลอดภัย” ให้โอบอุ้ม

สู้ฟันฝ่าสารพันปัญหารุม

ขอบุญคุ้มครองไทย…ให้เหมือนเดิม