กวีกระวาด : ว่าง / หฤทัย หฤทัย

                             กวีกระวาด / หฤทัย หฤทัย

 

                                ว่าง

 

เป็นอย่างไรบ้าง, ว่างของเธอ                        ไม่ทำอะไรเหรอเธอว่าว่าง

หรือเพราะฝันบรรเจิดเกิดอ้างว้าง                  หรือเพราะใจปล่อยวางจากเรื่องรัก

หน้าตาอย่างไร, ว่างของเธอ                         บอกหน่อยสิเออเผื่อรู้จัก

ว่างวันไหนฉันจะได้เข้าทายทัก                      ชวนปลูกหญ้าปลูกผักปลูกดอกไม้

เป็นอย่างไรบ้าง, ว่างของเธอ                        ไม่มีอะไรเหรอคือความหมาย

พระท่านว่าว่างคือ ตายก่อนตาย                    ว่างฉันคือเดียวดายท่ามผู้คน

เหมือนตอนนี้เธอว่าฟ้าว่างไหม                      ไม่เห็นมันทำอะไรแม้สร้างฝน

ไม่มีดาวพราวสวยดั่งใจดล                           แต่มีแสงจันทร์ปนพร่างราตรี

 

างอย่างเหมือนว่างแต่ไม่ว่าง                       เช่นสายลมบางบางไม่มีสี

แต่ก็รู้สึกได้ลมพัดวี                                    ไหวใบไม้เป็นดนตรีให้กล่อมนอน