กวีกระวาด : ทางกลับถิ่น บินกลับรัง / พจนาถ พจนาพิทักษ์

 

พจนาถ พจนาพิทักษ์

 

ทางกลับถิ่น บินกลับรัง

บางกลอย

จะนะ

ปากบารา

บ้าน…

ที่ไม่ได้หมายถึงแค่หลังคา หน้าต่าง เสา

แต่หมายถึงการหยั่งราก ปู่ ย่า เรา

บรรพกาลป่า ภูเขา แม่น้ำ ทะเล

 

บ้าน…

ที่ไม่ได้หมายถึงแค่ที่พัก

แต่หมายถึงที่พำนักฟังกล่อมเห่

เพลงกลุ่มแรกผู้มาก่อนนอนผูกเปล

จิตวิญญาณหว่านเทใจแผ่นดิน

 

บางกลอย

จะนะ

ปากบารา

และอื่นๆ

บ้าน…

ในความหมายการปลุกตื่น อย่าดูหมิ่น

เคารพรากหยั่งลึกผนึกริน

เคารพทางกลับถิ่น บินกลับรัง