กวีกระวาด/มะเนาะ ยูเด็น /ญาติโก โหติกา

กวีกระวาด/มะเนาะ ยูเด็น

ญาติโก โหติกา

 

เชื่อวาจา “ดาร์วิน” ยินมาก่อน

คน-วานรวัฒนามาร่วมสาย

มาแยกคน-วานรในตอนปลาย

ตัดไม่วายขายไม่ขาดเป็นญาติกัน

 

คนวิวัฒน์พัฒนามาต่อเนื่อง

เป็นบ้านเมืองเป็นประเทศเป็นเขตขัณฑ์

เทิดสูงสุด “ยุติธรรม” สิ่งสำคัญ

เทพเที่ยงธรรม์ที่ถือคือ “พระกาล”

 

เดชะ ชิม ช้อป ใช้ ให้มาเห็น

เมืองเก่าเช่นลพบุรีจึงมีศาล

แต่ญาติเก่าเราอำอ้างตำนาน

ยึดสถานเทพสูงให้ฝูงลิง

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนอรุณ วัชระสวัสดิ์/อภิปรายไม่ไว้วางใจ
บทความถัดไป‘สนธิรัตน์’ แนะถอดบทเรียนจาก ตปท. ชี้ เมืองไทยเมืองพุทธ ไม่ควรเกิดขึ้นอีก