กวีกระวาด/ของขวัญ

กวีกระวาด/สิรินทร์

ของขวัญ

ฉันจ้องมองดวงดาวพลาสติกบนฝ่ามือ
ดาวห้าแฉกเล็กๆ จำนวนหนึ่ง
ซึ่งฉันเดินทางค้นหามา

ลูกรัก
แม่ได้เสกดาวน้อยให้ท้องฟ้าของหนู
เหล่าหมู่ดาวผู้คอยเป็นเพื่อนยามค่ำคืน
จนเมื่อลูกเติบโต
สามารถก้าวออกไปมองฟ้ากว้าง
ลูกจะเดินทางเพื่อค้นพบว่า
ท้องฟ้าแต่ละแห่งงดงามแตกต่างกัน
ถึงวันนั้น
แม่จะเฝ้าคอยลูกกลับมา
พร้อมเรื่องราวการผจญภัย

ฉันก้มมองดวงดาวบนฝ่ามือ
ดาวห้าแฉกเล็กๆ จำนวนหนึ่ง
ซึ่งนำมาเพื่อลูกของฉัน