กวีกระวาด : ร้องเพลงอำนาจ

โดย : ประกาย ปรัชญา [email protected]

กาพย์ยานี 11
อํานาจคมบาดใจ¹ ใจวูบไหวในบาดคม
พิษแผ่ แต่สาสม! เสพติดพิษเสียติดพัน
เสพติด คิดสืบต่อ เคยเหี่ยวห่อก็หฤหรรษ์
เคยยอมหลังค้อมยัน หน้าเชิดขานรับการค้อม
เก็บฉากจากไปไย จะมีใครกลับไปยอม…
ใครบ้างวางหวานหอม วันเปลี่ยวใช้วัยปลายเฉา
สืบต่อ ขอเสพติด ยากโจ่งแจ้ง? ง่ายแฝงเงา…
อำนาจคมบาดเน่า เน่าจากเจ้า เน่าสาใจ

กาพย์ฉบังอิสระ

เพลงอำนาจวกวน ร้องบนถนนที่เรารู้ทอดสู่ที่ไหน
ร้องเรื่อยเปื่อยไป
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไกลตา
เพลงอำนาจซ้ำวน ซ้อนบนถนนแห่งเดือนมิถุนา
ทุกทางร้างรา
เกลื่อนแต่ปณิธานไม่เป็นจริง ทิ้งเป็นริ้วรอย
แปดสิบสี่ปี มิถุนาที่เสื่อมทรุดถดถอย
แสงไฟสองฟากถนนหม่นพลอย-
ดวงแสงแห่งคณะราษฎรอ่อนโรย
เพลงอำนาจวกวน แปดสิบสี่ปีถูกจี้ปล้นโดยโจรขโมย
เสียงเราเศร้าโหย
แลเห็นลักษณ์แห่งประชาธิปไตย ยิ่งไกลตา
ร้องเรื่อยเปื่อยไป ขโมยตามมุมตึกมิได้ตอบมา
ในทีชี้ว่า
แท้แล้วเราไม่รู้ ถนนทอดสู่ที่ไหน


¹คำของ บรรณกร กลั่นขจร