กวีกระวาด : แบก

โดย : โรสนี

เธออุ้มเด็ก
ฉันอุ้มถุงข้าวสาร

เด็กโตเป็นผู้ใหญ่
ข้าวสารโตเป็นข้าวสุก

เด็กมีชีวิต
ข้าวสารต่อชีวิต

เราต่างอุ้มวันพรุ่งนี้ไว้แนบอก