กวีกระวาด : กำแพง

โดย : พิณประภา ขันธวุธ

เราเขียนคำว่า “สันติภาพ” บนกำแพง
แล้วแบ่งแยก พวกเขา พวกเรา พวกใคร?
เราบอกโลกว่ายังมีแสงแห่งหวังสว่างไสว
“กอดกันไว้” เราเรียกสิ่งนั้นว่า “ปรองดอง”

เราเขียนคำว่า “ประชาธิปไตย” บนกำแพง
ตะโกนแข่งกับเสียงกระสุนดังกึกก้อง
เราบอกโลกว่าฟ้ายังเป็นสีทอง
เราถูกจองจำให้จำนนอย่างจนใจ

เราจะเขียนสิ่งใดได้อีกหรือ?
มือถือสากปากถือศีลข้อใดไว้
สังคมไร้ประชาธิปไตย
ไม่มีสถานที่ปลอดภัยให้ความคิดเสรี