กวีกระวาด : ตามหา

โดย : คงตระกูล คำคง

เดินทางไป

ทั่วทั้งแผ่นดิน

แสงสว่างคงไม่พอ

มองหาคนดี

ไม่เจอ!