กวีกระวาด : สนทนาสภาวะ

โดย เรียม

เอ่ยถ้อย ร้อยคำ ครุ่นคิด เปลือยเปลือก ปกปิด ความหมาย
ฟุ่มเฟือยอรรถาธิบาย คลี่คลุมความนัยระหว่างเรา

ฉันรู้ เธอรู้ เรารู้ ขัดแย้งคงอยู่บางบทเก่า
ดวงตาฉาบทาสีเทา วูบเงาเห็นต่างกระจ่างใจ

หัวเราะยั่วล้อชีวิต ถูกผิด รักชัง ผลักไส
มวลมิตรยั้งเหลือเยื่อใย ก้าวข้ามเส้นไปขาดผึงพลัน

สนทนากล่าวถ้อยสนทนา ขมปร่าเติมเข้มขื่นขัน
กลืนเก็บกลวงเปล่าแก่กัน สนทนานั้นไร้สนทนา