กวีกระวาด/ผการัมย์ งามธันวา / กระจก

กวีกระวาด/ผการัมย์ งามธันวา

กระจก

ใครกันในกระจก

สะอึกเสียงเมียงมอง

น้ำตาซึมร้องไห้

ใครยืนกลางกระจก

เบี่ยงบังสะท้อนสะทก

ละเหี่ยละหกซึมใบ้

ใครมองใครในกระจก

เครายาวเฟื้อยเลื้อยรก

เผยและปกปิดสิ่งใด

บทความก่อนหน้านี้มองบ้านมองเมือง / ปริญญา ตรีน้อยใส / กฎหมายลาวที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
บทความถัดไปการ์ตูนโกหน่อง