กวีกระวาด /ใครผ่านเลยจะรู้ได้

กวีกระวาด

ใครผ่านเลยจะรู้ได้

 

คนทั้งหลาย…

เดินทางมา แล้วหายไป

 

คนทั้งหลาย…

เดินทางกลับ และจากไปแล้ว

 

คนทั้งหลาย…

เดินตามมา จึงสวนทาง

 

คนทั้งหลาย…

อาจเพียงได้เจอ หรืออาจไม่พบ