วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : พลวัตของคุณธรรม

ในงานเลี้ยงส่งนักวิชาการชาวต่างชาติท่านหนึ่ง เจ้าภาพได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองไทยขึ้น ประเด็นที่ให้ความสำคัญกันมากในหมู่วิทยากรก็ค...

E-DUANG : จุดนัดพบ นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับ อนุช อาภาภิรม

  การดำรงอยู่ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ไม่ว่าใน "มติชน" รายวัน ไม่ว่าใน "มติชนสุดสัปดาห์" น่าสนใจ น่าติดตาม เพราะไม่เพียงแต่จะตอบ "คำถาม" คลาย "ค...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : พระสงฆ์เถรวาทกับอิสลาม

นักวิจัยท่านหนึ่ง ตั้งข้อสังเกตว่า มีความเคลื่อนไหวของพระภิกษุในประเทศพุทธเถรวาทสามแห่ง ที่นำการต่อต้านมุสลิมเหมือนกัน คือในศรีลังกา, พม่า และไทย เฉพา...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : อเมริกันอัปลักษณ์

ในท่ามกลางความโกรธแค้นชิงชังที่คนชั้นกลางระดับกลางและสูงของไทยมีต่อ "ฝรั่ง" ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ แต่ผมให้รู้สึกว่าอเมริกันเป็นเป้าที่เด่นชัดที่สุด...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ‘ปรึกษาหารือ’ และ ‘แลกเปลี่ยน’

พจนานุกรม (ฉบับ 2493) บอกว่า "ปรึกษา" แปลว่า หารือ, ขอความเห็น หรือพิจารณาหารือ ส่วน "หารือ" แปลว่าอะไรไม่ได้บอก ทั้งๆ ที่น่าจะบอก เพราะหารือเป็นอีกคำ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : อนาคตในความทรงจำ

คณะกรรมการค้นหาความจริงและสร้างความสมานฉันท์นั้น แม้จะมีใครตั้งขึ้นแล้วในเมืองไทย หรือถึงหากจะตั้งกันอีกในอนาคต ก็ทำงานไม่ได้ผลหรอกครับ ไม่ใช่เพราะคณะ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เมื่อ “ความเสมอภาค” กลายเป็นหลักการของพวก “หัวรุนแรง”...

ความเสมอภาคกลายเป็นหลักการของพวก "หัวรุนแรง" มิได้เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของประชาธิปไตย คนที่เรียกร้องความเสมอภาคปริ่มๆ จะเป็นกบฏคดโท่ มุ่งหมาย...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ‘อนาคตทางการเมือง’ ไม่มีอะไรใหม่…

‘อนาคตทางการเมือง’ ที่คสช.และบริวารพูดถึงนั้น ไม่มีอะไรใหม่... ตรงกันข้ามด้วยซ้ำ เป็นสภาพทางการเมือง ที่ได้ผ่านพ้นไปในอดีตกาลนานไกลแล้ว คืออด...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : วัดกับการบริจาค

ผมได้เห็นตัวเลขการบริจาคของคนไทยแก่ UNHCR ซึ่ง คุณดวงจำปา เสปนเซอร์-ไอเซนเบิร์ก ได้ค้นคว้าข้อมูลมาเสนอแล้ว อดแปลกใจไม่ได้ เพราะมันสูงกว่าที่ผมคาดเอาเอ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : มหาวิทยาลัยกับห้างสรรพสินค้า (2)

ทั้งหมดนี้ผมอยากให้นำมาเปรียบเทียบกับห้างสรรพสินค้า ซึ่งแม้ไม่มีระเบียบเครื่องแบบหรือการแต่งกายบังคับไว้ แต่คนส่วนใหญ่ที่เข้าห้าง ก็มักแต่งกายในลักษณะ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : มหาวิทยาลัยกับห้างสรรพสินค้า (1)

เมื่อตอนเป็นหนุ่ม นักวิชาการออสเตรเลียคนหนึ่งบ่นให้ฟังว่า ในวันหยุดราชการ เขาประสบความยากลำบากในการเข้าไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะประตูด้านที่ติด...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : หมดเวลาสำหรับอิทธิพล

หลายเดือนมาแล้ว อาจารย์สาวตรี สุขศรี โพสต์เรื่องที่ทหารเล่าให้ท่านฟังว่า ตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมา พวกเขาได้รับมอบหมายให้เข้ามารับฟังและแก้ไขความเดือด...

บทความยอดนิยม