วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การถ่ายโอนอำนาจ ep.2

การอภิวัฒน์ 2475 นำเอาระเบียบกฎเกณฑ์ในการถ่ายโอนอำนาจจากตระกูลของชนชั้นนำมาเป็นการเลือกตั้งหรือการแสวงหาความยินยอมพร้อมใจของประชาชนแทน แต่นี่เป็นคว...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การถ่ายโอนอำนาจ (1)

ดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การถ่ายโอนอำนาจเป็นเรื่องยากในระบอบปกครองทุกชนิด และในอีกหลายประเทศทั่วโลกเวลานี้ก็ยังไม่มีระบบถ่ายโอนอำนาจกันโดยสงบ ตลอดป...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | วินัย

ตั้งแต่ผมยังไม่แตกหนุ่มดี ได้ยินผู้นำไทยมักพูดเสมอว่าคนไทยไม่มีวินัย พูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ตลอดมา จนผู้นำทางปัญญาของไทยคนหนึ่งถึงกับสร้างสูตรขึ้น...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | คู่ชีวิต

ผมอยากเดาว่า ประเด็นโต้เถียงในสังคมไทยซึ่งจะมีชีวิตชีวามากขึ้นในช่วงนี้คือ พ.ร.บ.คู่ชีวิตให้สิทธิเสมอภาคอย่างแท้จริงแก่ LGBT ทางด้านการสมรสแล้วหรือยัง...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ยิ่งกว่าติดกระดุมให้ถูกเม็ด

นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยปลุกเร้าให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายหันมาร่วมมือกันกอบกู้ประเทศจากวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด สรุปเป็นคำขวัญว่า "รวมไทย...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ซากอนุสาวรีย์

ผมได้แต่อ่านข่าวการล้มอนุสาวรีย์ทั้งในอเมริกา, ยุโรป และแอฟริกาไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้สึกอะไร จนกระทั่งเขายกเอาอนุสาวรีย์คานธีออก ที่มหาวิทยาลัยฆานา และทำ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ความเปลี่ยนแปลง

ประวัติศาสตร์คือการศึกษาว่าด้วยความเปลี่ยนแปลง นั่นคือเหตุผลที่ในสมัยหนึ่ง นักประวัติศาสตร์จึงคิดว่าตนคือผู้ที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง ทั้งที่เกิดมาแ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ภาษาเขียนที่เปลี่ยนไป

ก่อนหน้าที่จะมีการศึกษามวลชนและการพิมพ์ด้วยตัวเรียง (movable print) เอกสารตัวเขียนมีราคาแพงมาก ไม่ว่าจะเขียนบนหิน, กระดาษ, ใบลาน หรือหนังสัตว์ ล้วนต้อ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ชาติหน้าตัวผู้

คําว่า nation ในภาษาฝรั่งเศสเป็นเพศหญิง แม้แต่ชื่อประเทศฝรั่งเศสเองก็เป็นเพศหญิง แต่นั่นเป็นลักษณะทางไวยากรณ์เท่านั้น ส่วนลักษณะทางวัฒนธรรม (ซึ่งย่อมม...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ปัญญาชนอนุรักษนิยม

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เล่าว่า มีคำกล่าวมาแต่ก่อนว่า ความโปรดปรานในแต่ละรัชกาลนั้นต่างกัน ในรัชกาลที่ 1 โปรดคนที่รบเก่ง รัชกาลที่ 2 โปรดกวี รัช...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ธรรมเนียมใหม่

คําหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆ ในช่วงโควิดระบาด ทั้งจากนักวิชาการ, หมอ, นักการเมือง และโฆษกทีวีก็คือ New Normal มักแปลกันว่า "วิถีใหม่" พูดกันเหมือนกับว่า ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ปฏิรูปการศึกษาผ่านโควิด

โรงเรียนประถมบางแห่งเริ่มเปิดการเรียนการสอนก่อนเดือนกรกฎาคม แต่เป็นการสอนออนไลน์ ความห่วงใยของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเท่าที่ผมได้ยินได้ฟังจากสื่อก...

บทความยอดนิยม