วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | อัสดงคตแห่งยุคสมัย

อุดมคติของอนุรักษนิยมนั้น ในแง่หนึ่งก็เผยแพร่ให้คนยอมรับได้ง่าย เพราะเชิดชูสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นคุณค่าและเป็นอัตลักษณ์ของตนอยู่แล้ว แต่ในอีกแง่หนึ่ง...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | หนังสงคราม

ผมไม่ทราบหรอกว่า ทหารเขาดูอะไรในหนังสารคดีที่เกี่ยวกับสงคราม แต่ผมชอบดูมานานแล้ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับสงครามซึ่งจบไปแล้ว เพราะมันจะไม่ถูกเจือปนด้วยการโฆษณ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ชนส่วนน้อยบนที่สูง

นับแต่หลังยุคอาณานิคมเป็นต้นมา รัฐอุษาคเนย์ต่างพยายาม "กลืน" ชนส่วนน้อยบนที่สูงเหมือนกันหมด หากเป็นไปได้ ก็มักใช้นโยบายกวาดต้อนคนบนที่สูงให้ลงมาตั้งภู...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | สถาบันกษัตริย์ใน “สี่แผ่นดิน”

ตรงกันข้ามกับความเข้าใจของคนจำนวนมากที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีลักษณะดังพรรณนาไว้ในสี่แผ่นดินตลอดมาตั้งแต่โบราณกาล ในคว...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | พุทธ-พราหมณ์-ผี หรือ ผี-พราหมณ์-พุทธ (2)

ย้อนอ่าน ตอนแรก หลักการอย่างที่สามในศาสนาผีเกี่ยวกับความรู้ที่จะจัดการและใช้ประโยชน์จากผี ความรู้เหล่านี้สัมพันธ์กับวัฒนธรรมส่วนอื่นๆ ของสังคมด้วย ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | พุทธ-พราหมณ์-ผี หรือ ผี-พราหมณ์-พุทธ (1)

สูตรสำเร็จอันหนึ่งในการพูดถึงพุทธศาสนาในเมืองไทยก็คือ "พุทธ-พราหมณ์-ผี" แต่ทั้งสามชื่อนั้นล้วนกำกวมไม่ชัดเจนทั้งนั้นว่าหมายถึงความเชื่อและแบบปฏิบัติอ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | โลกพระศรีอาริย์

ในช่วงที่เราเริ่มรับรู้ความคิดทางสังคมและการเมืองของตะวันตกมากขึ้น คนไทยที่มีการศึกษามักกล่าวถึงยุคพระศรีอาริย์เหมือนเป็นความคิดถึงสังคมหรือรัฐในอุดมค...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | เทคโนโลยีในระบอบเผด็จการ

ผมยอมซื้อนาฬิกาแมงดาใหม่ที่ผลิตในประเทศจีน เพราะยี่ห้อซึ่งเดิมเป็นของญี่ปุ่นและเป็นที่รู้จักทั่วไป คนขายบอกผมว่าญี่ปุ่นขายจีนทั้งโรงงาน ทำให้ผมเข้าใจว...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | The Last Czars

ด้วยความเอื้อเฟื้อของครอบครัวอาจารย์ชัชวาลย์ ปุญปัน ผมเลยได้ดูหนังชุด The Last Czars สมหวัง ตลอดเวลานับแต่หนังเรื่องนี้เริ่มฉาย มีแต่คนบอกผมให้ดูให้ได...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ตลกประยุทธ์

"คุณประยุทธ์เป็นคนตลก" หลายคนพูดอย่างนั้น ดูเหมือนคุณประยุทธ์เองในบางครั้งก็อยากเสนอตัวเองให้มีภาพอย่างนั้นด้วย เพราะตลกสร้างความเป็นกันเองได้ง่ายที่ส...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ลงพื้นที่

คงเป็นความเข้าใจผิดกันมานานแล้ว เพราะปรากฏในสื่อทั้งออนและออฟไลน์อยู่เสมอว่า นายกรัฐมนตรีควรลงพื้นที่ซึ่งประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นขวัญกำลัง...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | รำพึงถึงเจ๊ก

ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ นักประวัติศาสตร์มักทิ้งเรื่องของชนชั้นล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไว้ในความมืดมัวเสมอ ที่ว่าไม่ตั้งใจก็เพราะคนข้างล่างมักไม่ทิ้...

บทความยอดนิยม