วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ธรรมเนียมใหม่

คําหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆ ในช่วงโควิดระบาด ทั้งจากนักวิชาการ, หมอ, นักการเมือง และโฆษกทีวีก็คือ New Normal มักแปลกันว่า "วิถีใหม่" พูดกันเหมือนกับว่า ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ปฏิรูปการศึกษาผ่านโควิด

โรงเรียนประถมบางแห่งเริ่มเปิดการเรียนการสอนก่อนเดือนกรกฎาคม แต่เป็นการสอนออนไลน์ ความห่วงใยของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเท่าที่ผมได้ยินได้ฟังจากสื่อก...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ระยะห่างทางสังคม

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ใช้สรรพนามบุรุษที่สองกับแหล่งข่าวที่มีฐานะทางสังคมต่ำกว่าตนอย่างไรผมไม่ทราบ แต่ผู้สื่อข่าวทีวีชอบใช้คำว่า "เรา" (โดยเฉพาะที่ดำเ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ภาษาของอนุสาวรีย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่งเปิดอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ ที่ "สวน-ป๋วย" ในวิทยาเขตปทุมธานี นี่เป็นอนุส...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | พลังล้าหลังในมหาเอเชียบูรพา

อาจารย์พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อธิบายไว้ในเฟซบุ๊กของท่านว่า ส่วนหนึ่งในการตอบโต้ของฝ่ายจีนใน "สงครามมหาเอเชียบูรพา" ครั้งใหม่ผ่านทวิตเตอร์นั้น เป็นไอโอข...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | โรคของเมือง

ในเรื่องทุ่งมหาราชของครูมาลัย ชูพินิจ เมื่อไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักในชุมชน ผู้ใหญ่บ้านก็ตัดสินใจร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านว่า ต้องอพยพโยกย้ายหนีโรค...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | นักรบในชุดขาว

"นักรบในชุดขาว" หมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีหมอเป็นนายพล ทำไมหมอจึงต้องเป็นนายพล เพราะสมัยหนึ่งหมอมักมาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ/หรือสั...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | วิกฤตของศีลธรรมเมือง

ผู้รู้หลายคนบอกมานานแล้วว่า พุทธศาสนาไทยนั้นเป็นศาสนาของราชสำนักและหมู่บ้าน พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทั้งคำสอนและแบบแผนการปฏิบัติเน้นเฉพาะส่วนที่เข้ากับว...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ทาสภาษา

เราเคยชินที่จะมองว่า ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป อันมีเป็นร้อยๆ ภาษา แต่ประกอบด้วยตระกูลภาษาใหญ่อยู่เพียง 5 ตระกูลคือ ออสโตรเอเชียติก, ทิเ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การเมืองในภาษาไทย

เมื่อสมเด็จพระเพทราชาแย่งราชสมบัติจากสมเด็จพระนารายณ์ได้สำเร็จ พระราชพงศาวดารอยุธยาซึ่งแต่งขึ้นในต้นรัตนโกสินทร์กล่าวว่า พระญาติพระวงศ์ของพระเพทราชาซึ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ลงถนน

เรามักมองการ "ลงถนน" เป็นความไม่ปรกติของการเมือง แต่ผมอยากเสนอว่า การ "ลงถนน" เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเสมอ ไม่ว่าในระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบอื่น "ลงถ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | Human ร้าย, Human Wrong

นิทรรศการศิลปะ "Human ร้าย, Human Wrong" ครั้งที่สาม กำลังจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม (บนเส้นทางสายเก่าสู่สันกำแพง) และจะจัดแสดงไปจนถึ...

บทความยอดนิยม