วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
หน้าแรก นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | เหยื่อของพญาอินทรี

หนังสือที่ต้องอ่านในช่วงนี้คือ ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี ของอาจารย์ณัฐพล ใจจริง อย่างน้อยก็เพราะใครๆ เขาก็อ่านกัน แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ หากใครยัง...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | พุทธไทยในสังคมไทยปัจจุบัน

บัดนี้คงสายเกินไปแล้วที่พุทธศาสนาแบบไทยหรือพุทธไทยจะสามารถให้คำตอบอะไรแก่วิกฤตทางการเมืองที่กำลังเกิดในตอนนี้ จะบอกอะไรแก่รัฐด้วยหลักการของพุทธว่า อย่...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การสนทนาทางสังคม

หลังจากที่นักเรียน-นักศึกษาเคลื่อนไหวทางการเมือง มีข้อเสนอจากสื่อบางแหล่งหรือแม้แต่นักวิชาการบางคนว่า นายกรัฐมนตรีควรเปิดการเจรจากับแกนนำความเคลื่อนไห...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | คุกภาษาและคุกโรงเรียน

คงไม่เป็นที่แปลกใจแต่อย่างไร หากผมจะบอกว่า แถลงการณ์ฉบับแรกของคณะราษฎรนั้นใช้ราชาศัพท์เพียง 3 แห่ง (พระเชษฐา, ทรงแต่งตั้ง, ไม่ทรงฟัง) นอกจากนั้น ไม่ปร...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | โจทย์ใหม่ตอบด้วยรัฐประหารไม่ได้

การเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้ากรุงเทพฯ บ่อยครั้ง ทำให้เกิดข่าวลือหนาหูว่า พวกเขากำลังเตรียมการก่อรัฐประหาร รัฐประหารแปลตามตัวว่า ใช้กำลังเข้ายึดกุมรัฐ แ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การเปลี่ยนผ่าน

หลังจากความไม่สงบในภาคใต้รอบนี้ปะทุขึ้นเมื่อ 16 ปีที่แล้ว มีงานวิจัยกลุ่มหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนมุสลิมและพุทธเคยอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันมาอย่างสงบส...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ผู้คนเลื่อนไหลในรัฐที่หยุดนิ่ง

อาจารย์กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ของ TPBS ถึงงานวิจัยของเธอ เกี่ยวกับนักเรียน-นักศึกษาที่ร่วมชุมนุมประท้วงไปทั่วประเทศเวลานี้ เป็...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | ผลัดผ้า ผลัดตัวตน

การแต่งกายนั้นไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับผู้แต่งเพียงอย่างเดียว แต่บอกอะไรเกี่ยวกับสังคมและยุคสมัยของผู้แต่งอีกเหลือคณานับ ดังนั้น ประวัติศาสตร์การแต่งกาย ...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | รักชาติ

การเที่ยวประณามคนอื่นว่า "ชังชาติ" นั้น เกิดขึ้นเพราะผู้ประณามไม่รู้ว่า "ชาติ" คืออะไร นักการเมืองที่แพ้เลือกตั้ง จนถึง ผบ.ทบ. ต่างคาดหวังว่าคำประณามข...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การถ่ายโอนอำนาจ ep.2

การอภิวัฒน์ 2475 นำเอาระเบียบกฎเกณฑ์ในการถ่ายโอนอำนาจจากตระกูลของชนชั้นนำมาเป็นการเลือกตั้งหรือการแสวงหาความยินยอมพร้อมใจของประชาชนแทน แต่นี่เป็นคว...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | การถ่ายโอนอำนาจ (1)

ดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การถ่ายโอนอำนาจเป็นเรื่องยากในระบอบปกครองทุกชนิด และในอีกหลายประเทศทั่วโลกเวลานี้ก็ยังไม่มีระบบถ่ายโอนอำนาจกันโดยสงบ ตลอดป...

นิธิ เอียวศรีวงศ์ | วินัย

ตั้งแต่ผมยังไม่แตกหนุ่มดี ได้ยินผู้นำไทยมักพูดเสมอว่าคนไทยไม่มีวินัย พูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ตลอดมา จนผู้นำทางปัญญาของไทยคนหนึ่งถึงกับสร้างสูตรขึ้น...

บทความยอดนิยม