ปกฉบับประจำวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 31 ม.ค. – 6 ก.พ. 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2563