ฉบับวันที่ 22-28 ม.ค. 2559

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับวันที่ 18-14 ม.ค. 2559
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับวันที่ 29ม.ค.-3ก.พ. 2559