ฉบับวันที่ 18-14 ม.ค. 2559

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับวันที่ 15-21 ม.ค. 2559
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับวันที่ 22-28 ม.ค. 2559