ฉบับประจำวันที่ 9-15 สิงหาคม 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 2-8 สิงหาคม 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 16-22 สิงหาคม 2562