ฉบับประจำวันที่ 9-15 ตุลาคม 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 2-8 ตุลาคม 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563