ฉบับประจำวันที่ 8-14 มกราคม 2564

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 1-7 มกราคม 2564
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 15-21 มกราคม 2564 ฉบับที่ 2109