ฉบับประจำวันที่ 7-13 กันยายน 2561

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 31 ส.ค. – 6 ก.ย. 2561
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 14-20 กันยายน 2561