ฉบับประจำวันที่ 4-10 มกราคม 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2561 – 3 ม.ค. 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 11-17 มกราคม 2562