ฉบับประจำวันที่ 4-10 ตุลาคม 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 27 ก.ย. – 3 ต.ค. 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562