ฉบับประจำวันที่ 31 ม.ค. – 6 ก.พ. 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 24-30 มกราคม 2563
นิตยสารฉบับถัดไปปกฉบับประจำวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2563