ฉบับประจำวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2560

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 22-28 กันยายน 2560
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 6-12 ตุลาคม 2560