ฉบับประจำวันที่ 27 ก.ย. – 3 ต.ค. 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 20-26 กันยายน 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 4-10 ตุลาคม 2562