ฉบับประจำวันที่ 24-30 มกราคม 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 17-23 มกราคม 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 31 ม.ค. – 6 ก.พ. 2563