ฉบับประจำวันที่ 23-29 สิงหาคม 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 16-22 สิงหาคม 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 30 ส.ค. – 5 ก.ย. 2562