ฉบับประจำวันที่ 23-29 ตุลาคม 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 30 ต.ค.-5พ.ย. 2563