ฉบับประจำวันที่ 22-28 กันยายน 2560

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 15-21 กันยายน 2560
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2560