ฉบับประจำวันที่ 2-8 ตุลาคม 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 9-15 ตุลาคม 2563