ฉบับประจำวันที่ 19-25 เมษายน 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 12-18 เมษายน 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 26 เม.ย.- 2 พ.ค. 2562