ฉบับประจำวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 26 ก.ค. -1 ส.ค. 2562