ฉบับประจำวันที่ 18-24 ตุลาคม 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 25-31 ตุลาคม 2562