ฉบับประจำวันที่ 18-24 กันยายน 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 11-17 กันยายน 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2563