ฉบับประจำวันที่ 17-23 เมษายน 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 10-16 เมษายน 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 24-30 เมษายน 2563