ฉบับประจำวันที่ 17-23 มกราคม 2563

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 10-16 มกราคม 2563
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 24-30 มกราคม 2563