ฉบับประจำวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2562

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับประจำวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2562
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับประจำวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2562